● REC

접사관련 2019. 2. 4. 21:28 |

햇살이 뜨거웠던 어느 여름날 아침 ..........

● REC

Shutter priority | Pattern | 1/100sec | F/9.0 | +0.33 EV | 60.0mm | ISO-200 | Flash did not fire


'접사관련' 카테고리의 다른 글

쌍꼬리 손에올리기  (0) 2020.06.21
● REC  (0) 2019.02.04
대왕나비 화보~ ^^  (0) 2018.07.24
어안 접사  (0) 2016.09.29
대략난감~ ^^;;  (0) 2012.07.31
推蝶 ====333  (4) 2012.04.26
Posted by 하늘호수™

댓글을 달아 주세요